skip to Main Content
Dostava u roku 24-48h samo na području Beograda.
Pržioničar

Pržioničar kafa se na jedinstven način kontroliše, prži i analizira, kako bi uvek bila  kvalitetna i ukusna! A sve počinje pronalaskom najboljih kafa, ispitanih u najsavremenijoj laboratoriji i ispečenih na najmodernijoj opremi. Jer tradicija ispijanja kafe u našem narodu datira više vekova.

Prvi i najvažniji korak u stvaranju Pržioničar kafe jeste analiza sirove kafe. ✓ Merenjem vlage utvrđuje se njen organski kvalitet. ✓ Proverom veličine zrne i broja defekata vrši se klasifikacija. ✓ Pečenjem softverski upravljanim pržionikom određuje konačni ukus i aroma koje se stvara u šoljici kafe.

Da bi kafa i u šoljici bila aromatična, mlevenje i pakovanje je proces kom Pržioničar posvećuje posebnu pažnju. Specijalno mlevenje na elektronskim mlinovima tradicionalne kafe, gde prefinjena granulacija igra ključnu ulogu u dobijanju kreme, ključno je da se izbegne zagrevanje i promena ukusa kafe.

Pržioničar kafa
Pržioničar kafa na našim policama:
Pretraga